Historia rumskiego herbu

W dniu 14 kwietnia 2017 roku minęła 23 rocznica uchwalenia obecnego herbu naszego miasta. Dzisiaj na dobre wrósł się w symbolikę Rumi, jednak niemal ćwierć wieku temu dyskusja nad jego zmianą była długotrwała i burzliwa. W latach siedemdziesiątych Rumia otrzymała prawa miejskie w październiku 1954 roku i przez pierwsze lata swojego istnienia nie posiadała herbu.…