„Aurora” – czyli historia kina w Rumi

Współcześnie obecność kina jest w naszym mieście czymś naturalnym. Podobnie było w czasach przedwojennych oraz PRL. Sale kinowe nie cieszyły się za to powodzeniem w latach dziewięćdziesiątych i na początku XXI wieku. Wówczas miłośnicy filmu musieli korzystać z oferty kin trójmiejskich. Już przed wojną do Rumi i Zagórza regularnie przyjeżdżały tzw. kina objazdowe. Odwiedzały one…

Przedwojenna stacja benzynowa w Zagórzu, czyli jak tankowano przed wojną?

Widok stacji benzynowych nie jest dzisiaj niczym dziwnym – w całej Rumi znajduje się ich kilka. Inaczej było przed wojną. W latach trzydziestych samochody nie były powszechnym środkiem transportu, a więc i stacje paliwowe zakładano stosunkowo rzadko. Jedna z nielicznych znajdowała się na terenie Zagórza. Powstała ona dzięki rodziny Kullingów. Kierowcom udostępniona została w 1931…

Rumia w przewodniku turystycznym z 1969 roku

W 1969 roku Franciszek Mamuszka – krajoznawca, popularyzator historii Pomorza – wydał przewodnik turystyczny pt. „Wejherowo i ziemia wejherowska”. Wiele miejsca poświęcono w nim Rumi, dzięki czemu możemy na nowo odkryć nasze miasto takie, jakim było prawie pół wieku temu. Z przewodnika Mamuszki możemy się dowiedzieć, że życie w powojennej Rumi nie należało do najłatwiejszych.…

Cenne przedmioty w dawnym rumskim kościele – spis Bernharda Schmida z 1907 roku

Gdyby przenieść się w czasie o ponad sto lat – do 1907 roku – dzisiejsze ruiny kościoła przy ul. Kościelnej wyglądałyby zupełnie inaczej. Wprawdzie na początku XX wieku świątynia miała za sobą czasy świetności, jednak wciąż kryła w swoich wnętrzach wiele pamiątek kilkusetletniej historii. Więcej na temat artefaktów skrywanych w rumskim kościele wiadomo dzięki napisanej…

Skąd wzięła się nazwa naszego miasta?

Najstarsze nazwy dzisiejszej Rumi brzmiały Rumina (1220 r.), Rumna (1235 r.), Rumpna (1253 r.), Romla (1583 r.) czy Rumla (1686 r.). Niemieccy osadnicy Rumię nazywali Rahmel lub Rhamel. Taka nazwa funkcjonowała też w czasie okupacji miasta podczas II wojny światowej. Etymolodzy zgodnie przyznają, że nazwa naszego miasta jest interesująca. Zatem skąd się wzięła? Od Skandynawów,…

Historia Towarzystwa Salezjańskiego w Rumi

We wrześniu 1937 roku do Rumi przybył pierwszy salezjanin. Był nim ksiądz Jan Kasprzyk. Rozpoczął tym samym trwającą do dzisiaj działalność Towarzystwa Salezjańskiego na terenie naszego miasta. Obiecujące początki W 1936 roku Julianna i Feliks Żelewscy przekazali salezjanom ziemię. Zrobili to, aby uczcić pamięć tragicznie zmarłego syna – Józefa. Kilkanaście lat wcześniej zginął on w…

Rumia i Zagórze w przewodniku Józefa Staśki z lat 1926 r.

Słoneczne letnie przedpołudnia zachęcają do spacerów po Rumi i okolicach. Nie inaczej było sto lat temu. W latach dwudziestych nakładem Polskiego Towarzystwa Księgarni Kolejowych “Ruch” S.A. wydano „Przewodnik po polskiem Wybrzeżu” autorstwa Józefa Staśki. Autor malowniczo opisał w nim Rumię oraz Zagórze. Józef Staśko (1900-1978) był nauczycielem, krajoznawcą i działaczem harcerskim. W czasie swojego życia…

Zagórska Struga – symbol Rumi

Przez wieki wzdłuż Zagórskiej Strugi toczyło się życie mieszkańców naszego regionu. Także dzisiaj ta niewielka rzeka odgrywa ważną rolę, chociaż z jej brzegów dawno zniknęły już młyny i warsztaty. Zagórska Struga, wypływająca z Jeziora Marchowo i ginąca w Zatoce Puckiej, przepływa dokładnie przez środek Rumi. Ze względu na swoje walory ma dziś przede wszystkim wartość…

Dom Dziecka Towarzystwa Salezjańskiego

Siedemdziesiąt lat temu, 1 marca 1947 roku, otwarto w Rumi pierwszy, przez długi czas jedyny, powojenny dom dziecka na Wybrzeżu. Prowadzony przez Towarzystwo Salezjańskie, do 1960 roku zapewniał opiekę sierotom wojennym, nieletnim z rozbitych rodzin, ofiarom przemocy domowej czy młodocianym przestępcom. Ksiądz Feliks Żołnowski Powstanie sierocińca wiąże się z postacią ks. Feliksa Żołnowskiego, który przybył…

Historia rumskiego herbu

W dniu 14 kwietnia 2017 roku minęła 23 rocznica uchwalenia obecnego herbu naszego miasta. Dzisiaj na dobre wrósł się w symbolikę Rumi, jednak niemal ćwierć wieku temu dyskusja nad jego zmianą była długotrwała i burzliwa. W latach siedemdziesiątych Rumia otrzymała prawa miejskie w październiku 1954 roku i przez pierwsze lata swojego istnienia nie posiadała herbu.…