Rumia na zdjęciach pani Małgorzaty Tokarz-Sitek i pana Piotra Tokarza

Zbiór zdjęć udostępniony przez panią Małgorzatę Tokarz-Sitek i pana Piotra Tokarza przedstawiające głównie dzisiejszą Starą Rumię i okolice. Zdjęcia datowane są na lata 20 i 30. Za udostępnienie do...

Rumia Retro Mapy (1944, 67, 76 r.)

Projekt Rumia Retro Mapy to projekt Urzędu Miasta Rumi, dzięki któremu możliwe jest obejrzenie naszego miasta na zdjęciach lotniczych z 1944, 1967 i 1976 r.

Kapsuła czasu pod dawnym kościołem ewangelickim…

W dniu 12 sierpnia 1858 roku w Rumi odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego w fundamenty budowanego wówczas kościoła ewangelickiego. W zbiorach Biblioteki Narodowej znajduje się unikalna relacja z...

Zdjęcia i pocztówki przedstawiające przedwojenny dworzec w Rumi-Zagórzu

Materiały przedstawiające budynek przedwojennego dworca w Rumi-Zagórzu. Jego budowę zakończono w 1916 r., obiekt został zniszczony w wyniku działań wojennych w marcu 1945 roku. Więcej o historii dworca i kolei...

Wizytacje kościoła w Rumi (1583 r. i 1584 r.)

Tekst dwóch wizytacji kościoła w Rumi z 1583 r. i 1584 r. spisany po łacinie. Według opracowania S. Kujota z 1897 r. Szukamy osoby chętnej do dokładnego przetłumaczenia obu wizytacji – zapraszamy do...