W dniu 14 kwietnia 2017 roku minęła 23 rocznica uchwalenia obecnego herbu naszego miasta. Dzisiaj na dobre wrósł się w symbolikę Rumi, jednak niemal ćwierć wieku temu dyskusja nad jego zmianą była długotrwała i burzliwa.

W latach siedemdziesiątych
Rumia otrzymała prawa miejskie w październiku 1954 roku i przez pierwsze lata swojego istnienia nie posiadała herbu. Konkurs na jego koncepcję ogłoszono dopiero w latach siedemdziesiątych. Wpłynęło wówczas kilkadziesiąt propozycji. Komisja konkursowa nie wyłoniła pierwszego miejsca, przyznała za to drugie oraz trzecie, a także dwa wyróżnienia.

Herb, który zajął drugie miejsce w konkursie, uchwałą Miejskiej Rady Narodowej (odpowiednik dzisiejszej Rady Miejskiej) stał się obowiązującym, oficjalnym znakiem miejskim na ponad dwadzieścia lat. Część mieszkańców z pewnością go pamięta – charakterystyczna litera „R” połączona z motywem kaszubskim oraz łukiem stylizowanym na młyńskie koło. Autorami propozycji byli Józef Poltrywke oraz Andrzej Szulc, mieszkańcy Gdyni.

Nowa koncepcja
W latach dziewięćdziesiątych, po wielu miesiącach dyskusji, podjęto decyzję o zmianie dotychczasowego herbu. Zwolennicy nowej koncepcji zwracali uwagę na brak właściwego podłoża symbolicznego charakterystycznej „Rki”, jej niewielkie walory artystyczne oraz niezgodność z regułami heraldycznymi.

Konkurs przeprowadzono w kwietniu 1994 roku. Do oceny zgłoszonych prac powołano specjalną komisję, w skład której weszli historycy i specjaliści od heraldyki. Autorem najwyżej ocenianej pracy jest Ryszard Hinc, mieszkaniec Rumi. Herb ten, w formie dostosowanej do standardów grafiki komputerowej, funkcjonuje do dzisiaj.

Historyczna symbolika

Znak naszego miasta składa się z trzech podstawowych elementów. Srebrna krzywaśń (figura zbliżona do odwróconej litery “S”) symbolizuje rzekę Zagórską Strugę oraz nawiązuje do tzw. sygli, czyli pierwszych liter inicjałów średniowiecznych właścicieli naszego miasta: Sambora, Subisława i rycerza Sulisza.

Odwrócona kotwica, charakterystyczny symbol dla całego Pomorza, wzorowana jest na oryginalnej pieczęci innego średniowiecznego namiestnika Pomorza – Świętopełka.

Koło młyńskie nawiązuje do gospodarczej historii regionu – młynów budowanych przy Zagórskiej Strudze, których pozostałości podziwiać możemy do dzisiaj.

Artykuł autorstwa Dariusza Rybackiego ukazał się w Rumskich Nowinach, wyd. z kwietnia 2017 r.