We wrześniu 1937 roku do Rumi przybył pierwszy salezjanin. Był nim ksiądz Jan Kasprzyk. Rozpoczął tym samym trwającą do dzisiaj działalność Towarzystwa Salezjańskiego na terenie naszego miasta.


Obiecujące początki
W 1936 roku Julianna i Feliks Żelewscy przekazali salezjanom ziemię. Zrobili to, aby uczcić pamięć tragicznie zmarłego syna – Józefa. Kilkanaście lat wcześniej zginął on w wyniku… uderzenia pioruna. Ksiądz Jan Kasprzyk, pierwszy salezjanin, pierwsze lata w Rumi spędził przede wszystkim głosząc kazania, odprawiając rekolekcje, nowenny, organizując lekcje śpiewu i spotkania formacyjne z „Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży”.

Od razu rozpoczął także działania mające na celu budowę kaplicy i domu dla salezjanów na ofiarowanej działce. Kaplica została ukończona i poświęcona w grudniu 1938. Znajdowała się przy ulicy ul. Świętojańskiej 1 (dzisiaj – Dąbrowskiego 26).

Wkrótce do księdza Kasprzyka dołączył drugi salezjanin – ks. Ignacy Błażewski.

Te obiecujące początki przerwał wybuch wojny. Ksiądz Kasprzyk zmuszony został do ukrywania się, a ksiądz Błażewski został aresztowany i zamordowany – jako pierwszy salezjanin podczas II wojny światowej.

Nowy etap
Salezjanie wrócili do Rumi krótko po zakończeniu działań wojennych. Wówczas objęli parafię pw. Podwyższenia Krzyża. Wybudowana przed wojną kaplica funkcjonowała jako filia parafii. Jako pierwszy powrócił ksiądz Feliks Żołnowski. Odnowił on kaplicę, zorganizował oratorium, bibliotekę i lekcje dla dzieci; wznowiona została działalność chóru, harcerstwa, koła teatralnego.

Powstał też dom dziecka. Ksiądz Żołnowski gromadził dzieci-sieroty powojenne i z rodzin patologicznych. Salezjanie stopniowo rozszerzali działalność duszpastersko-wychowawczą. Do Rumi przyjeżdżali kolejni księża. Działo się tak mimo niechęci lokalnych władz. Już w latach pięćdziesiątych członkowie Towarzystwa Salezjańskiego rozpoczęli starania o budowę nowej świątyni.

Ostatecznie pozwolenie udało się zdobyć w 1976 roku. Rozpoczęła się zbiórka materiałów i pieniędzy. Świątynia, dzisiejsze Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, powstało w obecnym kształcie w 1988 roku. Kilka lat wcześniej udało się wykończyć dolny kościół.

Przez cały ten czas salezjanie kontynuowali szeroką działalność duszpastersko-wychowawczą. Organizowali pielgrzymki, oazy, grupy dyskusyjne i modlitewne.

W wolnej Polsce
W latach dziewięćdziesiątych salezjanie otworzyli Liceum Salezjańskie Ogólnokształcące. Do dzisiaj prowadzą poradnie dla dzieci i rodzin, a także oratorium czy świetlicę terapeutyczną. W 2013 roku kościół Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi został ustanowiony Sanktuarium. Staraniem m.in. salezjanów w 2016 roku patronem Rumi został ksiądz Jan Bosko.

Artykuł autorstwa Dariusza Rybackiego ukazał się w Rumskich Nowinach, wydanie z października 2017 r.