Przenieśmy się 800 lat wstecz, do XIII wieku. Obecne tereny Rumi położone są w okolicy ważnego szlaku handlowego. Przynajmniej od kilkudziesięciu lat istnieje tu drewniany kościół. Położony jest najprawdopodobniej w tym samym miejscu, w którym dzisiaj znajdują się ruiny przy ulicy Kościelnej. Okolicą rządzi książę Mściwój II nazywany też Mestwinem lub Mszczujem.

Wielki książę urodził się ok. 1220 roku. Po śmierci ojca, Świętopełka, udało mu się wywalczyć dominującą pozycję wśród lokalnych możnowładców. Na walce znał się zresztą jak mało kto – młodość spędził na bojach z pogańskimi Prusami i niepokornymi sąsiadami. Rumia była zresztą tylko niewielkim fragmentem jego włości. Rozciągały się one od Białogardy nad Łebą po Tczew nad Wisłą.

W XIII wieku Królestwo Polskie trawiło rozbicie dzielnicowe. Mściwój w 1282 roku zawarł porozumienie z władcą wielkopolskim, Przemysłem II – po śmierci jednego z książąt, drugi przejmował jego ziemię. Ponieważ Mściwój zmarł pierwszy (w 1294 roku), Przemysł stał się formalnie zwierzchnikiem Pomorza Gdańskiego. Był to ważny krok na drodze scalenia całego kraju.

W 1283 roku Mściwój potwierdził zarząd nad Rumią i okolicznymi wsiami klasztorowi w Oliwie. Dwa lata później, w 1285 roku, nadał cystersom kolejne przywileje. Dzięki zachowanym źródłom wiemy, że miało to miejsce właśnie w naszym mieście. Mściwój odwiedzał zapewne Rumię kilkakrotnie – to tu biegła wówczas główna droga łącząca Gdańsk z ziemią sławieńską i słupską, czyli zachodnimi rubieżami jego księstwa.

We wspomnianym 1285 roku zatrzymał się u nas na dłużej. W podróży towarzyszyła mu cała ówczesna śmietanka, m. in. kasztelan gdański Andrzej z Lublewa, podkomorzy Unisław, kasztelan pucki Ścibor czy wojski Jarosław. Na miejscu przywitali ich wysłannicy cystersów: opat Lambert, piwniczny klasztoru Mikołaj oraz komornik Rudiger. To właśnie oni przyjęli z rąk księcia dokument przywileju.

Współcześnie o postaci Mściwoja II przypomina w Rumi pomnik przy ulicy Kościelnej. Ustawiony jest na dawnym cmentarzu katolickim, w pobliżu ruin kościoła. Jego autorem jest Witold Bobrowski. Odsłonięty został 11 grudnia 1994 roku – okazją była siedemsetletnia rocznica śmierci księcia.

Kamienny pomnik przedstawia popiersie władcy otoczone napisem: „MESTVJIN II DUX POMERANIAE”, czyli Mściwój II książę pomorski. Poniżej napis w języku kaszubskim głosi: „Dawnemu księciu Kaszubów w 700 rocznicę śmierci – rumianie”.

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dodaj komentarz