Fotografie, pocztówki, artykuły prasowe, opracowania, nagrania multimedialne, a także zdjęcia eksponatów i interesujące artykuły o historii miasta. To wszystko znajduje się na stronie Cyfrowego Archiwum Społecznego.

Cyfrowe Archiwum Społeczne to strona internetowa gromadząca w formie elektronicznej materiały dotyczące historii miasta. Zainteresowani mogą zapoznać się z nimi za darmo i w każdej chwili. Poszczególne zbiory są możliwie dokładnie opisywane, aby ułatwiały zlokalizowanie je w czasie i przestrzeni.

Archiwa społeczne istnieją zazwyczaj przy stowarzyszeniach, fundacjach, bibliotekach, domach kultury jako integralna choć często niewyodrębniona sfera ich działalności. Gromadzą fotografie, wspomnienia, nagrane relacje, dokumenty życia społecznego. Wkraczają na obszary zwykle pomijane przez archiwa państwowe, ocalając historię życia codziennego, dzieje lokalne, opowieści zwykłych ludzi. Rumskie archiwum powstało w ramach inicjatywy oddolnej. Jego koordynatorem jest Miejski Dom Kultury, a administratorem Dariusz Rybacki.

O realizacji tego projektu zdecydowali sami mieszkańcy. Projekt zgłoszony został do edycji Budżetu Obywatelskiego 2017 r. Zdobył kilkaset głosów i zakwalifikował się do wykonania.